AYAKKABICILAR ÇARŞISI

Yerin adı: Karatay’ın medrese ve zaviye vakfiyesinde geçen çarşının Konya’nın içinde olduğu anlaşılmaktadır.

Yapım Tarihi:

Kitabe: Yapıdan günümüze ulaşmış bir kitabe bilinmemektedir.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmemektedir.

Sanatçı: Bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşamamıştır.

Plan: Bilinmemektedir.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmemektedir.

Malzeme: Bilinmemektedir.

Süsleme: Bilinmemektedir.

Tarihlendirme: 1248 tarihinde düzenlenen vakfiyede adı geçen yapı için en geç inşa tarihi 1248’dir. Fakat yapının bu tarihten önce inşa edilmiş olduğu düşünülmektedir.

Değerlendirme:

Kaynakça: TURAN, Osman; "Selçuk Devri Vakfiyeleri. III Celâleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeleri", Belleten, XII 1948, s.17–171.
YASA, Azize; Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya, C. II, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara 1996.