CEMAL ALİ DEDE TEKKESİ

Yerin adı:

Yapım Tarihi:

Kitabe:

Vakfiye:

Kurucu:

Sanatçı:

Onarım Durumu:

Plan:

ÜçboyutluÖzellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: