HOCA HASAN SULTANİ HANI

Yerin adı: Kemaleddin Oğulbey Vakfiyesine göre yapı Konya’da Kürkçü mahallesinde, Selçuklu Dış Kale surlarının içinde mescidin doğusunda yer alıyordu.

Yapım Tarihi: 646 h/1248 m tarihli Kemaleddin Oğulbey Vakfiyesinde yapıdan bahsedilmektedir. Yapının bu tarihten önce inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır

Vakfiye: Kemaleddin Oğulbey Vakfiyesinde yapıdan bahsedilmektedir.

Kurucu: Hoca Hasan tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça:-  YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.
- KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.