SABUNHANE

Yerin adı: Sabunhanenin Konya’da İç Kale’nin doğusunda bulunan Eski Pazarda konumlanan bir imalathane olduğu düşünülmektedir.

Yapım Tarihi: Alınapa vakfiyesinde adı geçen yapının 598h/1202 m tarihinden önce inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Sabunhanenin banisi Şemseddin Altınapa’dır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
TURAN, Osman, Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti, İstanbul, 1965/1980/1998.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.