SANCAKTAR TÜRBESİ

Yerin adı: Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Melik Gazi Köyü’nde Melik Gazi Türbesi’nin yakınında bulunmaktadır.

Yapım Tarihi: 1237-1246 yılları arasında yapılmış olmalıdır.

Kitabe: Girişin sol üst tarafına yerleştirilmiş, tam olarak okunamayan kitabesi mevcuttur.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Baninin sadece Ömer adı okunabilmiştir. Babasının adına ve unvanına dair bilgi kitabeden ulaşılamaz.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaştığı süreç içerisinde birçok kez onarım görmüş ve asıl mimari görünümünü kaybetmiştir. Günümüzde yapının tüm cepheleri yenilenmiştir.

Plan: Yapı asıl planını kaybederek günümüze ulaşmıştır. Günümüzde de dikdörtgen bir plana sahip olan yapının merkezinde küçük ölçülerde kubbe diğer kısımlar da düz bir örtüye sahiptir. Yapının girişi güney cephede batı köşede yer alır. Yapı aynı cephede yer alan pencere açıklığı ile aydınlatılmaktadır. Diğer cepheler sağırdır. Yapının iç mekanında dikkati çeken tek unsur, ortada kalaslardan oluşturulan kasnağa oturan küçük ölçülerdeki kubbesidir. Zemini taşla kaplı iç mekanda ayrıca ahşap bir sanduka bulunmaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Dış cepheler de oldukça yenidir. Tamamen kesme taşla kaplanmıştır. Güney cephede basık kemerli bir giriş ve bir pencere yer almaktdır.

Malzeme: Yapıda iç mekanda ve cephelerde kaplama olarak kesme taş, ahşap da kubbenin oturduğu kasnakta kullanılmıştır.

Süsleme: Yapıda, günümüzdeki hali ile süsleme unsuruna rastlanmaz.

Tarihlendirme: Kitabesi mevcut olsa da kitabenin tarih veren bölümü okunumayacak derece de tahrip olmuştur. Okunabilen kısımlarında ise yapının II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında yaptırılmış olduğu belirtilir. Böylece yapının1237-1246 yılları arasında bir tarihte yaptırılmış olduğu sonucu ortaya çıkar.

Değerlendirme: Özgün halini tamamen kaybetmiş yapının taşıdığı kitabe sayesinde Anadolu Selçuklu eseri olduğunu öğrenmekteyiz. Bunun haricinde yapı başka hiç bir özellik taşımaz.

Kaynakça: ÖNKAL, Hakkı; Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1996.
EDHEM, Halil; “Anadolu’da İslami Kitabeler“, Tarih-i Osmanî Encümeni Mecmuası, No 32, C. 5, s. 556-557.