ŞEYH HASAN-I RUMİ MESCİDİ

Yerin adı: Konya Meram ilçesinde Şeyh Osmanı Rumi Mahallesi'nde Şeyh Osman-ı Rumi Türbesi'nin kuzeyinde bulunmaktadır.

Yapım Tarihi: 13. yüzyılın ikinci yarısı.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Şeyh Osman Rumi’nin kardeşi olan Şeyh Hasan-ı Rumi tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: 1498 ve 1972 tarihlerinde onarım gören yapı, Anadolu Selçuklu dönemine ait birçok özelliğini yitirmiştir.

Plan: Karamanlılar devrinde yıkılan yapının asıl planı bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: Baninin yaşadığı dönem dikkate alınarak 13. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendirilmektedir.

Değerlendirme:

Kaynakça: ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanımı, Ankara 1998.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.
YASA, Azize; Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya, C. II, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1996.