SİNCARİ (SENCARİ) MESCİDİ

Yerin adı: Yapının Selçuklu Dış Kale surları içinde Sincari mahallesinde konumlanmıştı.

Yapım Tarihi: Mescid yapısının 13.yy ikinci çeyreğinde I.Alâeddin Keykubad döneminde inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Mescidin banisinin Ahmed ibn-i Esad-i Sincari olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: -KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
-YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt) Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.