ZERGER (KUYUMCU) AHMED DARÜLHUFFAZI

Yerin adı:K onya’nın Meram ilçesine bağlı Kalecelp mahallesinde bulunuyordu.

Yapım Tarihi:

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Geç dönemde düzenlenen bir vakfiye bulunmaktadır. Vakfiye 837 h/1433 m yılına düzenlenmiştir.

Kurucu: Yapıya ismini veren şahsın bani olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964