AHLAT KAZILARI

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Selçuklu Mezarlığı'nda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Beyhan Karamağaralı ve Gazi Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nakış Karamağaralı başkanlığında 2005 yılında 42 kişilik bir ekibin katılımıyla kazı çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak Selçuklu Mezarlığı'nın arka tarafındaki geçici yerleşim denilen alanda çalışmalara başlanmıştır. Burada “akıt” denilen tümülüs tarzı mezar yapılarıyla fonksiyonu tam olarak belirlenemeyen bir takım mekanlar çıkarılmıştır. Burada Selçuklu Mezarlığı'nda ilk kez bir kümbet bulunmuştur. Kümbet, İslami etki ile birlikte gelişmiş olan, yeraltı mezar odası üzerine küçük bir mescit eklenen dönemin bey ve yöneticilerine ait anıtsal mezarlardır. Selçuklu Mezarlığı 200 dönümlük bir alana kurulmuştur. Mezarlıkta her biri anıtsal yapı özelliğine sahip şahideli-şahidesiz sanduka mezarlar bulunmuştur. Ahlat ilçesinde devam eden kazılarda bir Budist mabedine de rastlanmıştır. Burada Budist mabedine rastlanmasının sebebi bölgenin daha önce Moğol hâkimiyetinde kalmış olmasıdır. Böylece bu buluntular Moğol tesiri altındaki Selçuklu yaşamına ışık tutar. Ayrıca yürütülen kazı çalışmalarında Selçuklu dönemine ait 4 büyük tandır bulunmuştur. Fakat bunlar çıkarıldıkları günün gecesinde yeterli koruma sağlanamadığı için tahribata uğramıştır.
 
Ahlat ilçesinde 45 gün süren kazılar, bütçe yetersizliğinden dolayı sona ermiştir.