TEZLER

AĞIR, Aygül, Anadolu Selçuklu Kapalı Medreseleri ve Kubbe Havuz İlişkisi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü Fen Bilm. Ens. İstanbul, 1992.

AKABACI, Nuray, İznik-Bizans İmparatoru III. Ioannes Dukas Vatetses Devri (1222-1254) ve Türkiye Selçuklu Devleti İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 1994.

AKALIN, Şebnem, Karatay Han'ın Mimari Tarihi İçinde Değerlendirilmesi, İstanbul Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul,1988.

AKAY, Nimetullah, Anadolu Selçuklularında Eğitim Müesseseleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Harran Üni. Sos. Bilm. Ens. Şanlıurfa, 1995.

AKGÜL, Nakış, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Sırlı Kaplama Kullanımı(2 cilt), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,2000.

AKTAŞ, Azize, Konyada'ki Anadolu Selçuklu dönemi Yapılarında Malzeme ve Teknik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1988.

AKTAŞ, Vahap, Anadolu Selçuklu Devleti'nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme(Menakıbül Arifin'e Göre ), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üni. Sos. Bilm. Ens. Diyarbakır,2000.

AKTEMUR, Ali Murat, Anadolu Selçuklu Devri Kayseri Yapılarında Taş Süslemeciliği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1999.

ALTINSAPAN, Erol, Ortaçağ'da Eskişehir ve Çevresindeki Türk Sanatı(11-15. yy Mimarisi ), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1997.

ALTINSAPAN, Erol, Sivrihisar'da Türk Mimarisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,1988.

ALTINTAŞ, Ahmet, Türkiye Selçuklularında Sosyal ve Ekonomik Hayat,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üni. Sos. Bilm. Ens. Malatya,1998.

ALTUNCAN, Mahmut, Niğde Selçuklu ve Beylikler Devri Mimarisinde Süsleme,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1998.

ARSLAN, Asuman, Aydın'da Türk Mimarisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 2000.

ARSLAN, Mehmet, Türkiye Selçuklukları Zamanında Anadolu ‘da Ermeniler, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ege Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir,1995.

ASİL, Eriş, Anadolu Selçukluları Devri Tıp ve Eczacılık Kurumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1979.

ATICI, Hanefi, Erzurum Müzesi'nde Bulunan Selçuklu Devri Seramik Kapları, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Atatürk Üni. Sos.Bilm. Ens. Erzurum,1989.

AYDOĞDU, Mehmet, Anadolu Selçuklu Kervansarayları Üzerine Bir İnceleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üni. Sos. Bilm. Ens. Diyarbakır, 2003

AYDUSLU, Nevin, Sivas Selçuklu dönemine Ait Yapılarda Çini Mozaik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni.. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1997.

AYÖNÜ, Yusuf, Türkiye Selçukluları-Bizans Münasebetleri (1075–1116), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir, 2001

AYTAÇ, İsmail, Malatya ve Yöresindeki Türk-İslam Dönemi Yapıları Türk İslam Dönemi Yapıları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1998.

BALABAN, Mustafa, Anadolu Selçuklu Devletinde Para, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üni. Sos. Bilm. Ens. Diyarbakır, 1997.

BALIK, İbrahim, Anadolu Selçuklularında Eğitim,(Vakfiyeler Çerçevesinde), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Süleyman Demirel Üni. Sos. Bilm. Ens. Isparta,2001.

BAYBURTOĞLU, Zafer, Anadolu Selçuklu Dönemi Sanatçıları Yazıt ve Yapıları, Yayınlanmamış Doçentlik Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1997.

BAYSAL, Ali Fuat, Konya'da Bulunan Anadolu Selçuklu Sanatlarında Kullanılan, Rumi Motifler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,1998.

BERKSOY, Funda, The Tree Of Motif İn The Figural reliefs Of Anatalion Seljuk Architceture, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Boğaziçi Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 1988.

BEŞTAV, Özlem, 12. ve 13. yy da Anadolu Selçuklu Devleti'nde Ticaret Hayatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,1995.

BEY, Safiye, Anadolu Selçuklu Seramikleri Üzerine Teknik Araştırmalar ve Görsel Çözümler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, dokuz Eylül Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir,1996.

BİLİCİ, Zeki Kenan, Kastamonu'da Türk Devri Mimarisi ve Şehir Dokusunun Gelişimi(18. yy Sonuna Kadar), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1991.

CERAN, Ahmet Şeref, XII. Asırda Anadolu Selçuklularında Müslim-Gayrimüslim Münasebetleri Yayınlanmamış Doktora Tezi,Selçuk Üni. Sos. Bilm Ens. Konya,1992.

ÇAKMAK, Mehmet Ali, Kösedağ Savaşı(1243), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1990.

ÇANKAYA, Coşkun, Anadolu Selçukluları Han ve Kervansaraylarının Turizme Kazandırılması Amacıyla Değerlendirilmesi,

ÇAPA,İbrahim, Sahip Ata Fahreddin Ali ile Oğulları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü Fen Bİlm. Ens. İstanbul,1994.

ÇEKEN,Muharrem, Anadolu Selçuklu Dönemi Maden Sanatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1999.

ÇÖREKÇİ, Sevil, Selçuklu Dönemi Taçkapılarında Motifler ve Grafik Yorumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 2006.

ÇÖTELİ,Methiye Gül,Bayburt Kent Dokusunun Gelişimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Erciyes Üni. Sos. Bilm. Ens., Kayseri, 2005.

DAŞ, Ertan, Afyon'daki Türk Anıtları, (medreseler, türbeler, hanlar, hamamlar, köprüler, çeşmeler), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir, 1997.

DEDEOĞLU,Oya İnci, A Research On The Possibity Of Adapting Anatolıan Seljuk Caravanserias to Accomodatıon Facılıtıes, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bİlm. Ens. Ankara,1985.

DEMİR,Ahmet, Anadolu Selçukluları Döneminde Fütüvvet ve Ahilik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üni. Sos. Bilm. Ens. Kırıkkale, 1996.

DEMİR,Mustafa, Türkiye Selçuklukları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir,1996.

DENİZCİ,Aynur, Ahlat Kümbetlerinde Süsleme,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni.Sos.Bilm.Ens.İstanbul,1994.

DURMAZ,Abdullah, Isparta-Antalya Arasında Yer Alan Selçuklu Dönemi Hanlarından ‘İncir Han', Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens.Ankara,1996.

DÜNDAR,Ali Mehmet, Askeri ve İdari Teşkilatlanma Bakımından Anadolu Selçuklu Devleti'ndeki Orta Asya Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1999.

DÖNMEZ,E, Emine, Anadolu Selçuklu Kervansaraylarının Turizme Kazandırılması Amacıyla Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1995.

EĞİLMEZ,Savaş, Selçuklu-Gürcü İlişkileri (1060-1157), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,2001.

EKİZ,Mehmet, Niğde Alaeddin Camii'nin Anadolu Selçuklu Mimarisi İçindeki Yeri ve Önemi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üni. Sos. Bilm. Ens. Niğde, 1998.

EKMEKÇİ,Esra, An Approach Of Reusing Of Anatolıan Seljuk Caravanserais-Asuggestion Project On Aselected Caravan Road, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir,1997.

ERARSLAN,Erdal,Türkiye Selçuklu Devleti'nin Sağlık Hizmetleri ve Tıp, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 2000.

ERDEM,İlhan, Türkiye Selçukluları-İlhanlı İlişkileri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1995.

ERDİL,İclal, Anadolu Selçuklu Çini Mozaik Mihrapları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ege Üni. Sos. Bilm. Ens. İzmir, 1998.

ESEMENLİ,Deniz, Sinop İli Türk Dönemi Mimarisi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul,1990.

ESKİCİ,Bekir,Eski Malatya'daki Türk İslam Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni.Sos.Bilm.Ens.Ankara,1993.

EYYUBİLER,Kemal Kutgün, Kastamonu Kent Tarihi(fiziksel gelişimi, anıtsal yapıları ve konutları) Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İ.T.Ü

GEYİKOĞLU,Hasan, Selçuklular'dan Safevilere Sa'd Çukuru, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum, 1998.

GÖKSU,Melek, Şerefeddin Hatıroğlu ve Moğollara Karşı İsyanı,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 2000.

GÜLDAL,Fatih,Fetihten Osmanlılara Kadar Sinop Şehri Tarihi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üni.Türkiyat Araş. Ens,İstanbul,2003.

GÜN, Recep,Anadolu Selçuklu Dönemi Konya Yazı Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, On Dokuz Mayıs Üni. Sos. Bilm. Ens. Samsun,1999.

GÜNEL,M,Eski Van Kent Dokusu Üzerine Bir Deneme, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi,Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilm.Ens.,Van,1993.

GÜNDÜZ, Sema, Osmanlı Beyliği Mimarisinde Selçuklu Geleneği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sos. Bilm. Ens., Ankara, 2006.

GÖRÜR, Muhammed, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Şehri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1991.

İLBOĞA, Leyla, Bir Türkiye'de Selçuklu Veziri: Fahredin Ali (Sahip Ata), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sos. Bilm. Ens. Ankara, 2005.

İPEKOĞLU(ACAR), Başak, Buildings with Combined Functions in Anatolıan Seljuk Architectue (An Evaluation of Design Principles, Past and Presents Functions), Yayınlanmamış Doktora Tezi, ODTÜ Fen Bilm. Ens. Ankara, 1993.

KARA,Kemal, Türkiye Selçuklu Devleti'nin Siyasi ve Sosyal Yapısı Üzerine Bir İnceleme(El Evamirul Ala'iye Fi'l Umuri'l Ala'iye Göre), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üni. Sos. Bilm. Ens. Diyarbakır,2002.

KARA,Seyfullah, Anadolu Selçuklularında Din ve Din Kurumları, Yayınlanmamış Yüksek Doktora Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum, 2002.

KARAAĞAÇ, Abdullah, Denizli-Gümüşsuyu ve Işıklı'daki Türk Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,1992.

KARAKÖY, Güzin, Aksaray Çevresinde Selçuklu Dönemi Kervansarayları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sos. Bilm. Ens. Çanakkale, 2005.

KAYA,Abdullah, Anadolu Selçuklu-Bizans İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1998.

KESİK, Muharrem, Cenabi Mustafa Efendinin el-Aylemü'z zahir fi ahvalü'l ve'l Cevahir Adlı Eserinin Anadolu Selçukluları ile İlgili Kısmının Tenkitli Metin Neşri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,İstanbul Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 1994.

KESKİN,Yıldız, Malatya Ulu Camii'nin Asli Hali ve Türk Mimarisindeki Yeri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1992.

KOCABIYIK,Seyfullah, Sivas'ta Selçuklu Medrselerinde Yer Alan Kitabeler, Yayınlanmamış Lisans Tezi,Erciyes. Üni. Sos. Bilm Ens. Kayseri,2002.

KOPAR, Metin, Anatolıan in Time of Mongols Captured, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üni. Sos. Bilm Ens. Diyarbakır,1999.

KOYUNCUOĞLU,Serpil,Anadolu Selçuklu Dönemi Türk Kültür Hayatı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üni. Sos. Bilm. Ens. Isparta, 2002.

KULAĞUZ,Bülent Nuri,Muş ve Çevresindeki Türk Mimari Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Yüzüncü Yıl Üni.Sos.Bilm.Ens.Van,1997.

KUNT,Halil İbrahim, Konya Selçuklu Portallerinde Geometrik ve Mukarnas TezyinatıYayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1998.

KUŞÇULAR,Kani, Amasya Kenti'nin Fiziksel Yapısının Tarihsel Gelişimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,İ.T.Ü Fen Bilm. Ens. İstanbul,1994.

KÜÇÜKKÖROĞLU,Kazım,Alaeddin Keykubad I. Dönemi Camilerinde Çini Kullanımı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 2003.

OKÇUOĞLU,Tarkan, Anadolu Selçuklu Mescitlerinde Kubbeye Geçiş Alanının Değerlendirilmesi, İstanbul Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul,1995

ORAK,Sabahat, Anadolu Selçuklu Devletinde İkbal Devri I. Alaeddin Keykubad Dönemi , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Celal Bayar Üni. Sos. Bilm. Ens. Manisa,2002

ÖNAL,Ebul Faruk, Türkiye Selçukluları Zamanında Antalya, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 1990.

ÖNGÜL,Ali, Müneccim Başı Ahmed Dede'nin Camiü'd-Düvel 'inin Tenkitli Metin Neşri ve Tercümesi (Selçuklular ve Anadolu Beylikleri ), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üni. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, 1986.

ÖZAKIN, Rabia, 13. Yüzyıl Tek Kubbeli Anadolu Selçuklu Mescidleri, (Basılmamış Doktora Tezi), Yıldız Teknik Üni. Fen Bilimleri Ens. İstanbul, 1995.

ÖZBEK,Yıldıray, Şıhlı Kasabasında Bulunan Türk Mimarlık Eserleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1991.

ÖZBEK,Süleyman, Türkiye Selçukluları-Eyyubi İlişkileri, Doktora, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1995.

ÖZCAN,Özlem, Ahlat Anadolu Selçuklu Mezar Anıtlarının Çizgisel Analizi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üni. Sos. Bilm. Ens. Eskişehir 1993.

ÖZCAN, Koray, Anadolu'da Selçuklu Dönemi Yerleşme Sistemi ve Kent Model(ler)i, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Fen Bilm. Ens., Konya, 2005.

ÖZKAHRAMAN,Mine, Anadolu Selçuklu Mimarisinde Kemerlerin Analatik İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üni. Fen. Bilm. Ens. İstanbul, 1994.

ÖZTÜRK, Şehabbettin, Van Ahlat ve Adilcevaz'daki Tarihi Camilerin Röleve Proje Çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üni. Sos. Bilm. Ens. Van, 1996.

ÖZYURT, Osman, Konya ve Çevresindeki Tarihi Su Sarnıçları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sos. Bilm. Ens., Konya, 1988.

PARLA,Canan, I. Alaeddin Keykubad Dönemi Yapılarında Biçim ve Estetik (3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1997.

SALMAN,Fikri, Başlangıcından Sonuna Kadar Anadolu Selçukluları Türklerde Kıyafet Biçimleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,2005.

SAMUR,Tahsin, Akşehir'deki Türk Mimari Eserleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1990.

SAV, Hasan, 1240-1256 Yılları Arasında Anadolu Selçuklu Moğol İlişkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1999.

SEÇGİN,Nuri, Tokat ve İlçeleri Mimari Eserleri, M.S.Ü.G.S.Ü Sos. Bilm. Ens. İstanbul,1997

SİMUR,Tahsin, Ilgın'daki Türk Devri Yapıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,1990.

SOLMAZ,Gürsoy, Selçuklular'dan Osmanlılara Gence, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. 1997.

SOYSAL,Ayşe Asude, 12. 13. yy'da İran Kültürünün Anadolu'ya Nüfuzu:Anadolu Selçukluları Üzerinde İran Tesirleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1999.

SÖNMEZ,Selami, Anadolu'daki Selçuklular ve Beylikler Dönemi Medreseleri, Doktora Tezi, Atatürk Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1992.

SULTAN,Salim Koca, I. İzzeddin Keykavus Zamanında Türkiye Selçuklu Devleti (1211-20), Doktora Tezi, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1989.

ŞAHİN,M. Kemal, Anadolu Selçuklu Camilerinin Çözümlemeli Plan İrdelemesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum, 1995.

ŞAHİN,Pırıl, Anadolu Selçuklu Dönemi Konya Yapılarında Taş ve Tuğla Süsleme, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1999.

ŞANLI,Nazım, Kayseri'deki Mescidler, Yüksek Lisans Tezi,Erciyes Üni. Sos. Bilm. Ens. Kayseri,1999.

ŞENTÜRK,Ahmet,Anadolu Selçukluların'nın Yaşayış Biçimlerine ve Sanatlarına Genel Bir Bakış, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Marmara Üni. Sos. Bilm. Ens. 1991.

TANRIKORUR, Bahrihüda; Türkiye Mevlevihanelerinin Mimari Özellikleri, (Basılmamış Doktora Tezi) Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 2000.

TAŞCI, Aydın, Bayburt'ta Türk İslam Devri Dini Mimari, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1997.

TAZEFİDAN, Tahsin, Anadolu Selçuklu Yapılarının Mimari ve Strüktürel Analizi, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1998.

TEKİNALP GÖNÜL, Avanos ve Gülşehir'de Türk Mimarisi,Yayınlanmamış Lisans Tezi,İ.Ü.E.F. Sanat Tarihi Bölümü, İstanbul,1971.

TUNCOKU, Selim Sarp, Characterization Of Masonory Mortars Used in Some Anatolıan Monument in Konya, Beyşehir and Akşehir (Beyşehir ve Akşehir'deki Bazı Anadolu Selçuklu Yapılarında Kullanılan Harc Özellikleri), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, ODTÜ Fen Bilm. Ens. Ankara,2001.

TÜYSÜZ,Cem, Selçuklular Döneminde Azerbeycan, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üni. Sos. Bilm. Ens. Erzurum,1997.

UĞURLU,Kamil,Anadolu Selçuklularında Mesken Tiplerinin Gelişmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 1983.

URAK,Gediz, Amasya'nın Türk Devri Şehir Dokusu ve Yapılarının Analiz ve Değerlendirilmesi (2 Cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi,Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1994.

UYUMAZ,Emine, Sultan I. Alaeddin Keykubad Devri Selçuklu Tarihi (1120-1237), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, M.S.G.S.Ü. .Sos. Bilm. Ens. İstanbul,1997.

ÜNSÜR,Nevin, Konya Yöresi 13. yy. ‘ın İlk Yarısındaki Selçuklu Rumi Motifleri (Mimaride Çini ve Taş İşçilği), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üni. Sos. Bilm. Ens. İstanbul, 1994.

ÜREMİŞ,Ali, Anadolu Selçukluları'nda Tasavvufi Hareketler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İnönü Üni. Sos. Bilm. Ens. Malatya, 1996.

ÜREMİŞ,Ali, Türkiye Selçukluları'nın Doğu Anadolu Siyaseti, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İnönü Üni. Sos. Bilm. Ens. Malatya,2001.

YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.

YAVAŞ,Alptekin, Ortaçağ Konut Mimarisi Üzerine Bir Araştırma:Anadolu Selçuklu Köşkleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üni. Sos Bilm. Ens. Ankara, 2000.

YILDIRIM,Mahmut, II. Gıyaseddin Keyhüsrev Devri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Niğde Üni. Sos. Bilm. Ens. Niğdei 1998.

YILDIRIM,Mustafa, Konya'da Son Asırda Kaybolan Bazı Selçuklu Yapıları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya, 1997.

YILDIZ,Filiz,Anadolu Selçukluları'nın Uluborlu Denizli Uç Beyliği ,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üni. Sos. Bilm. Ens. Konya,2000.

YILMAZ,Leyla, Antalya:Ortaçağ Türk Şehrinin Mimarlık Mirası ve Şehir Dokusunun 16. yy Sonuna Kadar Gelişimi (Bir Ortaçağ Arkeolojisi Surveyi), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1997.

YILMAZ,Meliha Anadolu Selçuklu Saray ve Köşklerinde Kullanılan Figürlü Çinilerin Resim Sanatı Açısından İncelenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi,Gazi Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1999.