PROJENİN AMACI

Selçuklu dönemde inşa edilen yapıların önemli örnekleri değişik yayınlarda tanıtılmış olmakla birlikte, bugüne kadar tüm yapıları konu alan bir envanteri hazırlanmamıştır. Anadolu Selçuklu yapılarının bazıları zamanın getirdiği tahribattan, bazıları da bilinçsiz restorasyonlar nedeniyle yapılar hızla değişmekte ve tahrip olmaktadırlar. Bu nedenle internet üzerinde geniş kitlelere ulaşan, geniş bir katılımcı desteği ile hazırlanan, sürekli yenilenebilir ve genişletilebilir bir envanter çalışması yapılmaktadır.

Yapılan çalışmada hem dönem kaynakları, hem arazi çalışmalarıyla varlığı tespit edilen yapılar hakkında elde edilen tüm bilgiler (mimari özelikleri, kitabesi, eski ve yeni fotoğrafları) özel bir veri tabanı içerisinde paylaşıma sunulmaktadır. Bu tespitlerin öncelikle dönemin mimarisi, mimari süslemesinin tespitini sağlayacak, ikincil olarak sosyal hayat, kişiler, yerleşim yerleri, yapı malzemeleri, mimar ve sanatçılar konusunda araştırmacılara faydalı olacaktır. Ayrıca veri tabanı bu yapılarda oluşan doğal bozulmaları, insan eliyle gerçekleşen çeşitli tahribatları, restorasyonları, restorasyonlarda yapılan hatalı uygulamaları izlemek açısından faydalı olacaktır.

Selçuklu mimarisi ile ilgili envanter çalışması, başta ortaçağ Türk tarihi ve sanatı çalışan tüm bilim adamlarına ve üniversite öğrencilerine hitap edecektir. Ayrıca bu konuya ilgi duyan tüm gençler ve araştırmacılar, bulundukları il veya ilçede yeterli kaynağa ulaşamayan meraklılar çevrelerindeki Anadolu Selçuklu anıtlarını bu site sayesinde tanıyabilecektir.

Bu web sayfasının Anadolu Selçuklu yapılarının tanınması, korunması konusundaki katkıları yanında Selçuklu Uygarlığı’nın anlaşılmasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu nedenle veri tabanında taşınmaz kültür varlıklarını tanıttığımız dönemin taşınır kültür varlıklarının (keramik, cam, halı, kilim, el yazması, sikke gibi) da kısaca tanıtmak çabası içerisinde olacağız. Çalışmamız her alandan bilim insanlarının ve ilgililerin desteğine açıktır.