AĞZIKARA HAN KÖPRÜSÜ

Yerin adı: Ağzıkara Han’ın yaklaşık 100 m güneybatısında yer almaktadır. [1]

Yapım Tarihi: Köprünün Ağzıkara Han ile birlikte inşa edildiği iddia edilmiştir. [2]

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmemektedir.

Kurucu: Köprü iddia edildiği gibi Ağzıkara Han ile beraber inşa edildiyse Abdullah oğlu Hoca Mesud’tur.

Sanatçı: Bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Harap haldedir.

Plan: Doğu-batı doğrultusunda uzanmaktadır.[3]

Üçboyutlu Özellik: Sivri kemerli bir gözü görülmektedir.

Malzeme: Bugünkü tek kemerinde düzgün kesme taş malzeme kullanılmıştır.

Süsleme: Süslemesizdir.

Tarihlendirme: Hakkında detaylı bir bilgilendirme olmamasına karşılık yapıyı inceleyen araştırmacı tarafından, yapılar topluluğu bazında bir başka mimari eserle ilişkilendirilerek tarihlendirilmiştir.

Değerlendirme: Yapı hakkında daha detaylı bilgi edinilebilmesi için köprünün kalan bakiyeleri üzerinden araştırma yapılması gerekmektedir.

Kaynakça:

[1] Z. Kenan Bilici, Anadolu Selçuklu Çağı Mirası: Mimarî, Ankara 2016, C.1., s.84.
[2] Z. Kenan Bilici, a.g.e., s.84.
[3] Z. Kenan Bilici, a.g.e., s. 84.
BİLİCİ, Z. Kenan; Anadolu Selçuklu Çağı Mirası: Mimarî, Ankara 2016. C1.