AHİ EVREN ZAVİYESİ

Yerin adı: Kayseri il merkezinde Talas Caddesi üzerindedir. Yapı Döner Kümbet ve Emir Ali Türbesi yakınındadır.

Yapım Tarihi: Yapı mimari özellikleri değerlendirilerek 13.yüzyılın ikinci çeyreğine tarihlendirilmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Ahilik teşkilatının kurucusu olan Ahi Evren(1171–1261) tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Sanatçı: Yapının sanatçıları bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Avlulu ve dört eyvanlı bir kurulum şemasına sahip olan yapının eyvanlarından ikisi onarım öncesi sağlam durumdayken günümüze gelememiştir. Kayseri'de Talas Cad. Üzerinde Ahi Evren Zaviyesi Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilmiştir. 1989 yılından beri Esnaf ve Sanatkârlar Müzesi olarak kullanılmaktadır. Müze haftanın 7 günü ücretsiz olarak gezilebilmektedir.

Plan: Zaviye avlu olarak kurgulanan dikdörtgen bir mekan ve bu mekana açılan birer eyvandan oluşmaktadır. Bu eyvanların dışında kuzeydoğu köşede dikdörtgen planlı bir yapı da bulunmaktadır.
Mihrabı bulunmayan yapının örtü sisteminde moloz taş örgülü beşik tonozlar kullanılmıştır.

Üçboyutlu Özellik: Zaviyenin dış duvarları uzun zaman bitişiğinde bulunan evler tarafından kullanılmış ve bu yüzden epey hasar görmüştür.
Yapının güney duvarında eyvan kemerinin altında basık kemerli bir kapı bulunmaktadır. Bu duvarın büyük kısmı sıvayla kaplanmıştır. Batı duvarında sıvalar arasından görülen basık kemerli bir kapı görülmektedir. Doğu cephede ise sonradan yapıldığı görülen derince bir niş ve kuzeyinde sonradan açıldığı görülen bir kapı bulunmaktadır. Zaviyenin yalnızca doğu eyvanının doğu duvarında sonradan eklenen ocak arkasında kalmış bir pencerenin izi görülmektedir.

Malzeme: Moloz taş örgülü duvarlara zaman içinde tuğla eklentiler yapılmış ve sıvanmıştır. Kesme taş ise yapıya sonradan eklenen ocakta, eyvan kemerlerinde ve kapılarda kullanılmıştır.

Süsleme: Yapıda herhangi bir süsleme programına rastlanmamıştır.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: 

-KURU, A.Ç.; Kayseri’de Türk Devri Mimarisi, İlköz Matbaası, Ankara 1999.
-ÇAYIRDAĞ, Mehmet; “Kayseri’de Zamanımıza Kadar Gelememiş Olan Bazı Mühim Tarihi Binalar”,IX. Türk Tarih Kongresi, C.II, Ankara 1988. 

Galeri