AK MİNARE

Yerin adı: Malatya ili Battalgazi ilçesinde tarihi sur ile Germe Deresi arasındadır.

Yapım Tarihi: Minarenin, günümüzdeki Ak Minare Camisi’nden daha eski bir tarihte yapıldığı düşünülmektedir. Eski yapı yıkılmış fakat orijinal minare ayakta kalabilmiştir. Tuğla örgüsü ve ölçüleri değerlendirildiğinde minarenin 13.yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Minarenin şerefe kornişinin üzerinde bulunan bölümler yakın zamanda yenilenmiştir.

Plan: Taş malzeme ile inşa edilmiş küp şeklinde bir kaide üzerinde yükselen, tek şerefeli, silindirik gövdeli bir minaredir.

Üçboyutlu Özellik: Minare küp şeklinde taş bir kaide üzerine, sekizgen pabuç bölümünün üzerinde yükselen silindirik bir gövdeye sahiptir. Pabuç bölümünün her yüzünde sağır kemerler bulunmaktadır

Malzeme: Taş ve tuğla malzeme birlikte kullanılmıştır.

Süsleme: Minarenin gövdesinde ve şeref altında ince bir bordür oluşturacak şekilde işlenmiş yıldız motifli çini bezeme izleri görülmektedir. Bunların gövdeye renk ve hareket katmak amacıyla kullanıldığı söylenebilir.

Tarihlendirme: Minarenin günümüzdeki Ak Minare Camisinden daha eski bir tarihte yapıldığı düşünülmektedir. Eski yapı yıkılmış fakat orijinal minare ayakta kalabilmiştir. Tuğla örgüsü ve ölçüleri değerlendirildiğinde minarenin 13.yüzyılın ilk yarısında inşa edildiği düşünülmektedir.

Değerlendirme: Ana yapı olan camiye çok yakın mesafede konumlanmış minareler kategorisinde değerlendirilmektedir.

Kaynakça:"BAKIRER, Ömür, ""Anadolu'da XII. Yüzyıl Tuğla Minarelerinin Konum, Şekil, Malzeme ve Tezyinat Özellikleri"", Vakıflar Dergisi, IX (1971), s.337-362.
-ERSOY, Bozkurt,”Eski Malatya(Battalgazi) Türk-İslam Eserleri”,Kültür ve Sanat,4/6(Aralık 1992),s.11-15.
"