AKINCI (ARSLANTAŞ) ÇEŞMESİ

Yerin adı: Konya Karatay’da Çifte Merdiven Mahallesinde bulunuyordu. Çeşme Akıncı Mescidinin doğusundaydı.

Yapım Tarihi: Mescidin kurulum kitabesi değerlendirilerek 13.yy’da yapıldığı düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Akıncı Mescidinin banisi olarak bilinen Emir Ali oğlu Cemaleddin İshak’ın çeşmeninde kurucusu olduğu düşünülebilir. İ.H.Konyalıya göre Mevlana bu çeşmenin suyundan içermiş.

Sanatçı:

Onarım Durumu:

Plan:

Üçboyutlu Özellik: Yol seviyesinden yüksekte önünde yalağı olan kemerli ve saçak örtülü bir çeşmeydi. Oldukça yüksekte konumlanan çeşmeye üç taraftan üçer basamaklı bir merdivenle çıkılırdı. İ.H.Konyalı ayna taşının üzerinde bir kitabesi olduğunu aktarmaktadır.

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.