ALAEDDİN CAMİİ

Yerin adı: Isparta ili Uluborlu ilçesinde eski yerleşim yerinde Kalenin aşağısında hakim bir tepe üzerindedir. Ulu Camii ve Cami-i Kebir olarak da adlandırılır.

Yapım Tarihi: H 629/M 1231 tarihinde yaptırılmıştır.

Kitabe: Eski Caminin giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır

Vakfiye:

Kurucu: Sultan Alaeddin Keykubat zamanında h 629/m.1231 yılında Sultan II Kılıç Arslan’ın torunu ve Tuğrul Şah’ın kızı tarafından yaptırılmıştır

Sanatçı:

Onarım Durumu: Kasaba’da bulunan Alaeddin Camisi, Sultan II Gıyaseddin Mesud zamanında, Bedrettin Ömer Bin Emirülhaç camiyi 1281’de tamir ettirmiştir Uluborluların yerlilerinden Vahap Kadı 1652’de ikinci kez tamir ettirmiştir Cami 1909 yılında yanmış, 1927 yılında yeniden yapılırcasına onarılmıştır Hacı Nuri Altın Tabak 1932 yılında caminin bazı bölümlerini onarmıştır Son yıllarda da onarım görmüş olan yapı tarihsel özelliklerini yitirmiştir. Cami günümüzde ibadete açıktır.

Plan: Orijinal kurulumundan bir hayli uzaklaşmış yapı dikdörtgen planlı tek minareli bir camidir. İçten dört sütunun taşıdığı iki kubbe ile örtülmüştür.

Üçboyutlu Özellik: Kuzey, doğu ve batıya açılan üç kapısı bulunmaktadır İbadet mekanında dikkati çeken bir bezeme bulunmamaktadır İbaret mekanı 35 pencere ile aydınlatılmıştır Yanındaki taş kaideli tek şerefeli tuğladan bir minaresi vardır.

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme: Günümüzde kullanıma açık olan ibadethane tarihsel kimliğinden bir hayli uzaklaşmıştır.

Kaynakça: UZAL,Fatma Hilal, Anadolu Selçuklu Devleti ve Beylikler Döneminde Uluborlu,Süleyman Demirel Üniversitesi,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,Isparta,2006.