ANONİM DARÜŞŞİFA

Yerin adı: Tam olarak bilinmiyor.

Yapım Tarihi: 13. yüzyıl.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır. 1737'de binanın sağlık yurdu olarak kullanıldığı bildirilir.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: "KONUKÇU, ENVER, Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara,
1992.
ÜNVER, SÜHEYL, ""Anadolu Selçuklularında Sağlık Hizmetleri"", Malazgirt Armağanı, Ankara, 1972."