ANONİM HAMAM

Yerin adı: Günümüzde mevcut olmayan yapı Konya dış kale surlarının dışında, Ertaş Kapısı önünde Gömeç Hatun Medresesi ve Darüşşifası civarında yer aldığı Kemaleddin Oğul Bey Vakfiyesi’nde bildirilmektedir.

Yapım Tarihi: 13. Yüzyıl olarak tahmin edilmektedir.

Kitabe: Bilinmemektedir.

Vakfiye: Bilinmemektedir.

Kurucu: Bilinmemektedir.

Sanatçı: Bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşamamıştır.

Plan: Bilinmemektedir.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmemektedir.

Malzeme: Bilinmemektedir.

Süsleme: Bilinmemektedir.

Tarihlendirme: H. 646 / M. 1248 tarihinde hazırlanan vakfiye dikkate alındığında yapının inşa tarihi için kabul edilebilecek en geç tarih 1248’dir. Fakat yapının bu tarihten önce inşa edildiği kabul edilir.

Değerlendirme: Günümüze ulaşmayan yapı hakkındaki sınırlı bilgimiz vardır.

Kaynakça: KONYALI, İbrahim Hakkı; Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
YASA, Azize; Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya, C. II, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara 1996.