ANONİM HAN

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilen han, Hoca Nureddin mülkünün yanında konumlandırılmıştır. Yeri hakkında bilinenler yapının net olarak bulunduğu yeri ortaya koymamaktadır.

Yapım Tarihi: Hanın adına 1280 tarihli I. İzzeddin Keykavus Vakfiyesinde rastlanılmaktadır. Dolayısı ile yapı için kabukabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1280 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61.