ANONİM HANİKAH

Yerin adı: Kırşehir’de günümüze ulaşmayan yapının kesin olarak konumu belirlenememektedir.

Yapım Tarihi: Bilinmiyor.

Kitabe: Yapıya ait kitabe bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşamamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: Yapının varlığını, Nureddin Caca Bey’in Kırşehir’de inşa ettirdiği medreseye ait vakfiyeden öğrenmekteyiz. 1272 yılında hazırlanan vakfiyede adı geçen yapı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1272’dir. Yapı muhtemelen bu tarihten önce inşa edilmiş olmalıdır.

Değerlendirme:

Kaynakça:TEMİR, Ahmet; Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur El-Din’in 1272 Tarihli Arapça – Moğolca Vakfiyesi, TTK, Ankara, 1989.

Bayburtluoğlu, Zafer; “Caca Oğlu Nureddin’in Vakfiyesi’nde Adı Geçen Yapılar”, Vakıflar Dergisi XXV, Ankara, 1995, s.5-8.