ATA İLAHİYE MEDRESESİ

Yerin adı: Bilinmiyor.

Yapım Tarihi:

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: Yapı S. Ünver tarafından Anadolu Selçuklu dönemine tarihlendirilmektedir.

Değerlendirme: Günümüze ulaşmayan yapının mevcudiyetinden bahseden tek kaynak S. Ünver'dir. Medresenin Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilmiş olduğunu belirtir.

Kaynakça: