AYDIN MESCİDİ

Yerin adı: Amasya il merkezinde Devehane Mahallesinde bulunuyordu. Kağnı mescidi olarak da adlandırılan yapı günümüze ulaşamamıştır.

Yapım Tarihi: Kaynaklarda yapının 620 h/1223 m yılında inşa ettirildiği aktarılmaktadır.

Kitabe:

Vakfiye:

Kurucu: Aydın Bey adlı bir şahıs tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: 1223 yılında inşa edilen yapının 999 h/ 1591 m ve 1018 h/1609 m senesinde onarım geçirdiği ve son olarak 1143 h/ 1813 m senesinde çıkan bir yangında yok olduğu bilinmektedir.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Kaynakça: HÜSAMEDDİN,Abdizade Hüseyin,Amasya Tarihi,Amasya Belediyesi Kültür Yayınları,Ankara,1986.