BAKIRCI YUSUF BİN SÜLEYMAN MESCİDİ

Yerin adı: Altunaba Vakfiyesine göre mescid Konya ilinde Selçuklu dönemi Dış Kale surları içinde, güneydoğuda bulunan Eski Çarşı civarındadır.

Yapım Tarihi: Yapının kurulumu Altunaba Vakfiyesine dayandırılarak 598 h/1202 m yılından öncesine tarihlendirilir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Banisinin Süleyman oğlu Bakırcı Yusuf olduğu düşünülmektedir. Ancak Bakırcı olması dışında herhangi bir bilgi bulunamamıştır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşmamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça:- KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
- YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.

Galeri