DARU'Z ZİYAFE

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilen yapının Gök Medrese'ye yakın bir noktada inşa edildiği bilinmektedir.

Yapım Tarihi: Gök Medrese Vakfiyesinde adı geçen yapının, Gök Medrese ile birlikte 1271 yılı dolaylarında inşa ettirildiği anlaşılmaktadır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Yapının müstakil bir vakfiyesi olmamakla birlikte, Sivas Gök Medrese Vakfiyesinde, Darü'l Ziyafe'nin kimler için tahsis edildiği ve ne tür hizmetler sunulduğu belirtilmiştir.

Kurucu: Anadolu Selçuklu devletinin en önemli vezirlerinden Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından inşa ettirilmiştir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61.
Mustafa DEMİR, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1996.