DEV ALİ TÜRBESİ

Yerin adı: Kayseri’nin Develi Belediyesi’ne bağlı Yukarı Develi Mahalllesinde yeşil alan düzenlemesi içerisinde yer almaktadır. Yapının adı ile belediyenin adı arasındaki benzerlik ikisinden birinin diğerine de isim olmasıdır. Bazı yayınlarda yapının kitabesinde Dev Ali adının okunduğu belirtilsede böyle bir şey yoktur.

Yapım Tarihi: 13. yüzyıl sonları.

Kitabe: Batı cephede yer alan girişin lento ve sövelerinde hat boyunca devam eden, Selçuklu sülüsü hatla yazılmış bir kitabe olmasına rağmen, kitabenin büyük bölümü tahrip olduğu için tarih kısmı okunamaz.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze iyi durumda gelmiş olsa da yapının cephelerindeki dokudan bazı onarımlar gördüğü anlaşılmaktadır. Yapının yakın zamanımızda yapılan restorasyonu sırasında iç mekanda ce cephelerde tahrip olan kesme taşları, külahtaki kaplamanın tamamı yenilenmiştir.

Plan: Kaide ve gövdesi segizgen olan yapı iki kat halinde hazırlanmıştır. Ziyaretgah bölümünü içten kubbe, cenazelik kısmını da beşik tonoz örtmektedir. Dıştan külahla örtülü yapının girişi batı cephede yer alır. Ziyaretgah katında güney yönünde niş olarak düzenlenmiş mihrabı olan yapının cenazeliğinde dört hava deliği mevcuttur.
Oldukça sede olan içmekanın tabanı taşla döşenmişolum çok basit görünüşlü bir miharbı bulunmaktadır. Sekiz köşesinde, kubbenin oturduğu sekiz tromp içmekanda hareketlilik yaratmaktadır. Ziyaretgah mekanını dört ana yönde açılan basit pencereler aydınlatır. Cenazelik katında; taştan, hiçbir kitabesi ve bezemesi olmayan bir sanduka bulunmaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Cephelerde tek dikkati çeken batı cephede kapının lentosu üzerinde tahrip olmuş rozet ve külahın altında saçak hattındaki bezemedir. Cephelerde bunun haricinde pencere açıklıklarına ve hava deliklerine rastlanır. Girişi yüksekte bulunan ziyaretgaha demirden yapılmış merdiven sayesinde ulaşılır.

Malzeme: Yapıda taş malzeme kullanılmıştır. Bunu haricinde harklı bir malzemeye rastlanmaz.
Süsleme: Yapı oldukça sede olmakla birlikte süsleme olarak girişin üzerinde hatları tahrip olmuş bir rozetten ve yine çok az izi kalmış saçak hattı boyunca devam eden bezemeden bahsedilebilinir

Tarihlendirme: Kitabesinde tarih okunamamsı nedeniyle yapının mimari kurgusu ve dikkate alınarak tarihlendirilmektedir. Bunun sonucu olarak yapı 13.yüzyılın sonlarına tarihlendirilen bir anadolu Selçuklu yapısıdır.

Değerlendirme: Mimari kurgu yönünde bazı yapılarla ortak özelliklere sahip yapı tipik bir Anadolu Selçuklu mezar anıtıdır. Bu özelliği haricinde bu yapıya özgü başka bir dikkat çekici bir yönü yoktur.

Kaynakça: KURU, Alev Çakmakoğlu; Fetih'ten Osmanlı Dönemine Kadar Kayseri'de Türk Mimarisi, İlköz Matbaası, Ankara, 1998.
ÖNKAL, Hakkı; Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara, 1996.
TUNCER, O. Cezmi; Anadolu Kümbetleri I, Güven Matbaası, Ankara, 1986.