EMİR NUREDDİN TÜRBESİ

Yerin adı: Konya’da Sebhavan mahallesinde bir çıkmaz sokak içindedir.

Yapım Tarihi: 13. yy.’ın ilk yarısına tarihlenir.

Kitabe: Bir bölümü tahrip olsa da bir kısmı okunabilen bir kitabesi mevcuttur.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Tam olarak tespit edilemeyen Celal oğlu İbrahim… Nureddin’in adı geçmektedir.

Sanatçı: Sanatçısı bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Binalar tarafından çevrelenen türbenin alt katı, bugün toprak altındadır. Bina olarak iyi bir şekilde günümüze ulaşmıştır. Külahın tepesi yıkılmış , sonradan tekrar yapılmıştır.

Plan: Yapı sekizgen bir plan dahilinde taş ve tuğla malzeme kullanılarak yapılmıştır.

Yapıya sivri kemerlikli bir açıklıktan girilmektedir. Yapı içerden yaklaşık 3.50 metreye kadar moloz taşla örülmüş sonra tuğla ile devam edilmiştir. 6.50 metre çapındaki kubbe sekiz köşede sekiz sivri kemerli trompçuğun oluşturduğu poligona oturur. Türbede tek bir pencere bulunmaktadır. Kıble duvarı ile buna doğu tarafından bitişik duvar önce pencere ve dolap niyetiyle açılmış sonra tekrar örülmüştür.
Zemini taş döşeli üst katın ortasında çimento ile sıvanmış ve yeşile boyanmış bir sanduka bulunmaktadır. Cenazeliğin haçvari plan tipinde olduğu söylenmektedir.
Sekizgen gövde blok taşlardan örülmüş sekiz kenarlı bir kaideye oturmuştur. Kullanılan pilastırlarla cepheye hareket kazandırılmıştır.

Üçboyutlu Özellik: Dikdörtgen çerçeve içine alınmış büyük bir pano görünüşüne sahip giriş cephesi bir oyuk ve bir kaval silme ile belirlenir. Bu giriş sivri bir kemerle son bulmaktadır. Bu kemer aynı şekilde dışa hafifçe taşmış konsollara dayanır. Bu kapı açıklığı bir kemerle kuşatılmaktadır. Derinliği fazla olmayan bu kemer alınlığında Selçuk sülüsü ile yazılmış bir kitabe ve üzerinde bir rozet bulunmaktadır. Kemer kavsi ile bu cepheyi kuşatan dikdörtgen çerçeve arasındaki üçgen satıhlar boş bırakılmıştır.

Malzeme: Kesme taş ve tuğla kullanılmıştır.

Süsleme: Türbe içinde herhangi bir süs görülmemektedir. Dışta giriş açıklığının bulunduğu cephede toplanmış tezyinatta profilli kemerler, silmeler ve kitabenin üzerine yerleştirilmiş basit bir rozet vardır.

Tarihlendirme:

Değerlendirme: Türbe; sekizgen plan kurulumlu geleneksel Anadolu Selçuklu türbe yapılarından biri olarak değerlendirilir.
Kaynakça: ÖNKAL,Hakkı,Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk kültür Merkezi Yayını¬_ Sayı:91,Ankara,1996.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996,