HACI İSA (ŞERAB-İ İSA BİN MAHMUD) MESCİDİ

Yerin adı: Konya ilinde Alâeddin Tepesi üzerinde konumlanmaktaydı.

Yapım Tarihi: H. 598 / M. 1202 yılında düzenlenen Altınapa vakfiyesinde ismi geçen yapının bu tarihten önce yapıldığı düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Altınapa vakfiyesinde yapıdan söz edilmektedir.

Kurucu: İ.H.Konyalının aktarımında Şarabhane teşkilatında memur olduğu belirtilen Mahmud oğlu Hacı İsa yapının banisidir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: - YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.
-KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
-BAYKARA, Tuncer, Türkiye Selçukluları Devrinde Konya, Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Ankara, 1985.