HACI KILIÇ CAMİİ VE MEDRESESİ

Yerin adı: Kayseri içinde, İstasyon Caddesi’ndedir.

Yapım Tarihi: Cami ve medresenin kitabesine göre her iki yapı da; H. 647, M. 1249/50 yılında inşaa edilmiştir.

Kitabe: Caminin ve medresenin birer kitabesi bulunmaktadır.

Vakfiye: Bulunamamıştır.

Kurucu: Tuslu Ali oğlu Ebu’l – Kasım tarafından yaptırılmıştır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Caminin alanı, yapılan inşaatlarla daralmıştır. İki portalin arasına sonradan bir minare yapılmıştır. Cami ve medrese bugün ibadete açıktır.

Plan: Birbirine bitişik olan bu binanın, ayrı ayrı girişleri vardır. Sol tarafı cami, sağ tarafı ise medresedir. Mihrap önü kubbeli, tonozlu bir yapıdır. Medrese yapısı ise dikdörtgen şeklindedir. Cepheye paralel beş sivri tonozlu çatı, dört köşe kesitli örme ayaklara dayanmaktadır. Külahında müstakil dört pencere vardır. Bu ayakları kemerler birbirine bağlamaktadır. Medresenin ortasındaki avlunun iki yanında odalar yer alır.

Üçboyutlu Özellik: Binanın iki anıtsal portali ve köşelerde destek kuleleri vardır. İki portalin arasına sonradan bir minare yapılmıştır.

Malzeme:

Süsleme: Gerek cami ve gerekse medresenin taç kapılarında mukarnaslar ve kapıların kemerleri çok güzel bir şekilde işlenmiştir. Her iki kirişin yanlarındaki odalar ve kapıların üzerinde Tevbe Suresi’nden ayetler yazılıdır.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça:ERKİLETOĞLU, H. , Kayseri Kitabeleri, Kayseri, 2001.
YEĞEN, Ali, Kayseri’de Tarihi Eserler, Kayseri, 1993.