HALİFE HANI

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilen yapının yeri ve konumu bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: Yapının adına 1218 tarihli I. İzzeddin Keykavus Vakfiyesi'nde rastlanmaktadır. Dolayısı ile Aşçılar Çarşısı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1218 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Bilinmiyor. Bu tarihlerde Abbasi Halifetinin varlığı ve yapının adı dikkate alınarak hanın Abbasi tacirleri için yapılmış olabileceği belirtilmiştir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: "Ali Haydar BAYAT, ""Anadolu Selçuklu Hastane Vakfiyelerinin Tek Örneği Olarak Sivas Darüşşifası Vakfiyesi"", Türk Kültürü Dergisi, S. 333, 1991, s.5-19.
Mustafa DEMİR, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1996.
Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61."