HAN CAMİİ KÜMBEDİ

Yerin adı: Kayseri’de Talas yolu üzerinde Alaca Kümbeti geçtikten sonra yolun sağında Han Camisinin güneydoğusundadır.

Yapım Tarihi: Mevcut kitabeye göre yapı 1188-89 yıllarında inşa ettirilmiştir.

Kitabe: Korniş altında kümbeti tamamen dolaşan kitabe Ayet-el kürsiyle başlayıp inşa tarihi ile sonlanmaktadır. Ayrıca kümbetin içerisindeki sandukalarda da kitabeler mevcuttur.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Kitabeye göre kümbetin Emir Cemaleddin tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir.

Sanatçı: Sanatçısı bilinmemektedir.

Onarım Durumu: 1976 yılında yapı önemli bir onarım geçirmiş ve viran görüntüsünden uzaklaşmıştır. Kümbet günümüzde ziyarete açıktır.

Plan: Kare bir oturtmalık üzerinde inşa edilen sekizgen gövdeli iki katlı bir yapıdır. Türbenin üst katına doğu yönünde açılmış basit dikdörtgen bir kapıdan girilir. Tamamen kesme taş kaplı olan iç mekan’ın üstü bir sivri kubbeyle örtülmüştür. Kubbenin sivri tutulmasının sebebinin yatay kuvvetleri azaltmak olduğu düşünülmektedir. Mekan dört mazgal pencereyle aydınlatılmaktadır.
İç mekanın güney kenarında yarım daire ve sivri kemer kesitli basit bir mihrap nişi bulunmaktadır. Kümbet içinde iki sanduka bulunmaktadır.
Cenazelik bölümü ise kesme taş kaplı olup beşik tonoz örtülüdür. Herhangi bir pencere yasa açıklık bulunmamaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Prizmatik külah örtüsü gövde ile uyum içersindedir. Sekizgen gövdeli yapı dıştan kesme taşla kaplanmış olup hiçbir süsleme programı görülmemektedir. Dört kenarında açılan pencereler aydınlatma işlevi dışında yapıya bir hareketlilik de kazandırmıştır. Diğer dört duvar ise sağır tutulmuştur.

Malzeme: Kesme taş ile inşa edilmiş sade bir kümbet özelliği gösterir.

Süsleme: Yapının kitabesi olarak değerlendirilen yazı kuşağı dışında bir süsleme programı bulunmamaktadır.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: - ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Sayı:91,
Ankara, 1996.
- TUNCER, O.C., Anadolu Kümbetleri-1-Selçuk Dönemi, Ankara, 1986.