İMAM EMİNÜDDİN MESCİDİ

Yerin adı: Günümüze ulaşmayan yapının yeri ve konumu kesin olarak tayin edilememektedir.

Yapım Tarihi: Bilinmiyor.

Kitabe: Yapıya ait kitabe bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Baninin kim oladuğuna yönelik bilgi bulunmasa da yapının adlandırılmasında baniye bir gönderme olabilir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşamamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: Yapının varlığını, Nureddin Caca Bey’in Kırşehir’de inşa ettirdiği medreseye ait vakfiyeden öğrenmekteyiz. 1272 yılında hazırlanan vakfiyede adı geçen yapı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1272’dir. Yapı muhtemelen bu tarihten önce inşa edilmiş olmalıdır.

Değerlendirme:

Kaynakça: TEMİR, Ahmet; Kırşehir Emiri Caca Oğlu Nur El-Din’in 1272 Tarihli Arapça – Moğolca Vakfiyesi, TTK, Ankara, 1989.
Bayburtluoğlu, Zafer; “Caca Oğlu Nureddin’in Vakfiyesi’nde Adı Geçen Yapılar”, Vakıflar Dergisi XXV, Ankara, 1995, s.5-8.