İRFANİYE MEDRESESİ

Yerin adı: Bilinmiyor.

Yapım Tarihi: Bilinmiyor.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: A.S. Ünver yapının Anadolu Selçuklu dönemine ait olduğunu bildirir.

Değerlendirme:

Kaynakça: ÜNVER, A. Süheyl, “Yetmiş Beş yıl Önce Konya”, Çağrı, 13/118, 1967, s.2-6.
YASA, Azize; Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya, C. II, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara, 1996.