KALANLAR KÖPRÜSÜ

Yerin adı: Ulu Irmak üzerinde yer almaktadır.

Yapım Tarihi: : İ.H. Konyalı, Anadolu Selçuklu eseri olduğunu ileri sürmüştür.[1]

Kitabe: Bulunmamaktadır.

Vakfiye: Bilinmemektedir.

Kurucu: Yıkılan köprünün tamirini Ortaköylü Hacı Ali Paşa yaptırmıştır.

Sanatçı: Bilinmemektedir.

Onarım Durumu: 19. Yüzyılda yaşanan aşırı bir yağmur sonucu yıkılan köprü,  Ortaköylü Hacı Ali Paşa tarafından tamir ettirilmiştir. Günümüzde sağlamdır ve kullanılmaktadır. Zamanla belediye tarafından Ulu Irmak üzerinde ıslah işleri yapılmış ve köprüde sel yaranlar genişletilmiştir. Irmak tabanına, köprünün mansab yönünde betonarme bir kanal yapılmıştır. Yapının son halinde su iki gözden akar vaziyettedir. Diğer gözleri yarı seviyesine kadar toprak doludur.

Plan: Tek yöne eğimli köprüler grubundan olan köprü, doğu batı doğrultusunda uzanmaktadır. Köprünün yol uzunluğu 36 m’dir. Batıdaki kemer açıklıkları 5.23m ve 3.50 m’dir. Doğuda yer alan kemer açıklıkları ise 5.40 m ve 5.23 m’dir.

Üçboyutlu Özellik: Köprüde üçgen formda altı adet sel yaran yer almaktadır.

Malzeme: Düzgün kesme taş ve kaba yonu taş malzeme kullanılmıştır.

Süsleme: Süslemesi yoktur.

Tarihlendirme: Kaynaklarda yer alan bilgilere göre yapılmıştır.

Değerlendirme: Günümüze çeşitli onarımlarla ulaşan köprü, şehir dokusu içerisinde hala yaşamaktadır.

Kaynakça: [1] İ. H. Konyalı, Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, II, İstanbul 1974, s.1610; Zekai Erdal, Aksaray’da Türk Devri Mimarisi, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sos. Bil. En. Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van 2014, s.381.
KONYALI, İ.H.; Abideleri ve Kitabeleri ile Niğde Aksaray Tarihi, II, İstanbul 1974
ERDAL, Zekai; Aksaray’da Türk Devri Mimarisi, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sos. Bil. En. Yayınlanmamış Doktora Tezi), Van 2014.