KALINLAR KÖPRÜSÜ

Yerin adı: Konya-Aksaray yolunda ve Tuzgölü’ne akan Ak-Su üzerindedir.

Yapım Tarihi: Kesin olarak bilinmiyor, Selçuklu eseri olduğu kabul edilmektedir.

Kitabe: Mevcut değil.

Vakfiye: Mevcut değil.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Sultan II. Abdülhamid’in Seraskeri Hacı Ali Paşa tarafından onarım geçirmiş ve köprü ayakları takviye edilmiştir.

Plan: Köprü dört gözlü olup otuz altı metre uzunluğundadır.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme: Kesme taş kullanılmıştır.

Süsleme: Süslemesi yoktur.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: ÇULPAN Cevdet, Türk Taş Köprüleri, Ankara 1975.
KONYALI İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri İle Niğde Aksaray Tarihi, 1974, c II.