KAZVİNİ MESCİDİ

Yerin adı: Sivas’ta inşa edildiği bilinen yapının, yeri ve konumu kesin olarak bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: Yapının adına 1218 tarihli I. İzzeddin Keykavus Vakfiyesi'nde ve 1280 tarihli Sahip Ata Fahreddin Ali'nin Gök Medrese Vakfiyesi'nde rastlanmaktadır. Dolayısı ile Aşçılar Çarşısı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1218 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Yapının banisine izafeten bu adı aldığı düşünülebilir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: "Ali Haydar BAYAT, ""Anadolu Selçuklu Hastane Vakfiyelerinin Tek Örneği Olarak Sivas Darüşşifası Vakfiyesi"", Türk Kültürü Dergisi, S. 333, 1991, s.5-19.
Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61."