KERVANSARAY-İ ISFAHANİ

Yerin adı: Sivas'ta şehrin dışında inşa edilen yapının şehre dört fersah uzaklıkta olduğu bildirilir. Yapı ayrıca o dönemde Kemaleddin Ahmed bin Rahat Ribatı adıyla da bilinmektedir.

Yapım Tarihi: İbn Bibi, H. 629 / M. 1232 Moğolların Sivas'a kadar yapmış oldukları bir saldırıyı anlatırken Kervansaray-ı Isfahani'den bahsetmektedir. Yapınının inşa tarihi için kabul edilebilecek en geç tarih H. 629 / M. 1231-32 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: İbn BİBİ, Elevamirü'l Ala'iye Fi'l-Umuri'l-Ala'iye (Selçuk Name), haz. Mürsel Öztürk, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1996.