KESİKBAŞ TÜRBESİ

Yerin adı: Konya’da Kalenderhane Mahallesinde Ankara cad 33 numaradadır.

Yapım Tarihi: Yapı 13.yy’a tarihlendirilir.

Kitabe: Türbede kitabe bulunamamıştır.

Vakfiye: Yapının vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Banisi hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Sanatçı: Sanatçı ya da sanatçıları bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Türbe 1950 yılında Eski Eserleri Sevenler Derneği tarafından onarılmıştır. Yapı yakın zamanda büyük bir restorasyon görmüştür.

Plan: Sekizgen, prizmatik gövdeli, pramidal külahlı ve iki katlı bir yapıdır.
İçte alt seviyede araları moloz taşla doldurulmuş kesme taş, duvarlarda kaide ve cephelerde kesme taş kullanılmıştır.

Üçboyutlu Özellik: Türbenin cenazelik katı toprak seviyesinin biraz üstünde ve kapı hizasına kadar dört köşe yapılmış, sonra sekiz köşeye geçilmiştir. Kapısı doğuya doğru açılmaktadır. Kapı ile uyum içinde olan üç yüzünde geniş mermer çerçeveli birer büyük pencere kullanılmıştır. Türbe, daha yukarıda bulunan ayrıca sekiz yarık halindeki pencereden ışık alır. Kapı oldukça estetik görülmektedir.

Malzeme: Türbenin alt tarafı kırmızı renkli sille ve beyaza yakın Gödene taşlarıyla, piramit şeklindeki kubbesi de tuğla ile yapılmıştır.

Süsleme: Gödene taşının ve tuğlanın kullanımı dış görünüme oldukça zarif bir etki katmıştır. Kapı kısmında mor mermerden yapılmış iki basamak bulunmaktadır.

Tarihlendirme: Selçuklular döneminde başı kesilerek idam edilen bir şâhsa ait olduğu düşünülmektedir.

Değerlendirme: Plan bakımından diğer türbe yapılarıyla benzer özellikler gösteren yapı kullanılan taş malzemesiyle bir farklılık taşımaktadır.

Kaynakça: ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
AKTAŞ, Azize, Konya’daki Anadolu Selçuklu dönemi Yapılarında Malzeme ve Teknik, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1988.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.
ÖNKAL, Hakkı, Anadolu Selçuklu Türbeleri, Atatürk Kültür Merkezi Yay., Sayı:91,
Ankara, 1996.
YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996