KILIÇ MESCİDİ MİNARESİ

Yerin adı: Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi Kılıç Mahallesi Kağnıpazarı meydanında bulunmaktadır.

Yapım Tarihi: Minare 1244 yılına tarihlendirilmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye:

Kurucu: Banisi Şeyh Mehmet Efendi’dir.

Sanatçı: Bilinmemektedir.

Onarım Durumu: Minare günümüzde mevcut durumdadır.

Plan: Kübik kaideli, sekizgen pabuçlu, silindirik gövdeli ve tek şerefelidir.

Batı cepheni ekseninden girilen kapıdan üçgen prizma biçimli elliüç basamaklı bir merdivenle şerefeye çıkılır.

Üçboyutlu Özellik: Minare kaidesinin batı cephe ekseninde, kuzeyden dört basamakla çıkılan bir dikdörtgen kapı yer alır. Diğer cepheler sağırdır. Pahlanarak silindirik gövdeyle birleşmiş bir pabuçluk kısmı vardır. Pabuçluğun üzerinde ve şerefe altında birer bilezik bulunur. Bu bilezik ile şeref arasında bir çini kuşağı vardır. Şerefenin güney ekseninde basık kemerli bir kapı yer alır. Petek kısmı ana gövdeden daha incedir. Bu bölümle külah arasında üçüncü bir çini kuşak yer alır. Minarenin külahı üzerinde hilal biçiminde bir alem vardır.

Malzeme: Kesme taş, tuğla, devşirme, ahşap ve kurşun minarenin inşasında kullanılan malzemelerdir.

Süsleme: Petek bölümünde, şerefe korkuluk ve altlarında alttan ve üstten kabaralarla tutturulmuş firuze renkli kare biçimli çini levhalarla bir süsleme programı oluşturulmuştur.

Tarihlendirme:

Değerlendirme: Tek şerefeli minare Anadolu Selçuklu bezemeli minarelerinin ayakta kalmış örneklerinden biridir. Sırlı tuğla ve çini ortak bir kompozisyon oluşturacak şekilde kullanılmıştır.

Kaynakça: ALTINSAPAN, Erol,Ortaçağ’da Eskişehir ve Çevresinde Türk Sanatı (11-15.Yüzyıllar Mimarisi),Anadolu Üniversitesi Yay,Eskişehir,1999.
ALTINSAPAN, Erol - PARLA Canan, Eskişehir Selçuklu ve Osmanlı Yapıları 1, Anadolu
Üniversitesi Yay., Eskişehir, 2004.