KIRŞEHİR KALESİ

Yerin adı: Anadolu Selçuklu döneminde şehrin bir kalesi olduğu ve Anadolu Selçuklu sonrasında da kullanıldığı belirtilmektedir. Günümüze ulaşamayan kalenin surları yok edilmiştir.

Yapım Tarihi: Bilinmiyor.

Kitabe: Kale surlarına ait herhangi bir kitabenin varlığı bilinmemektedir.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşamamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme: İlk inşa tarihi, Anadolu’daki birçok kale gibi kesin olarak bilinmez. Anadolu Selçuklu öncesinde Justinianus (M. 527-565) hükümdarlık yıllarında surları tahkim edilmiştir. Anadolu Selçuklu hâkimiyeti ile birlikte yapı diğer Selçuklu kaleleri gibi yeniden inşa edilircesine tamir edilmiş ve yeni birimler eklenmiş olmalıdır.

Değerlendirme:

Kaynakça: KILIÇ Mehmet Emin, XIII-XIV. Yüzyıllarda Kırşehir ve Yöresinin Siyasi, Sosyal, Kültürel ve Dini Tarihi, (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2006.