LALA RUZBE MEDRESESİ

Yerin adı: Konya İçkalesi’nde bulunduğu bilinen yapı ile ilgili çok net bir konum tarifi yapılamamaktadır.

Yapım Tarihi:

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Medresenin banisi Sultan Alâeddin Keykubad’ın lalası ve bir muhtedi olan Ruzbe’dir

Sanatçı:

Onarım Durumu: Medrese Osmanlılardanönce yıkıldığı için Konya Şer'iyye Sicil defter kayıtlarında yer almamıştır.Yapı ile ilgili olarak Fatih Sultan Mehmet dönemi Konya Tahrir defterlerinde yapının harap olduğu ve bu sebepten dolayı vakıf gelirlerinin Seyfiye Medresesine aktarıldığı belirtilmiştir.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.