MİHMANDAR (KINACI SOKAĞI) MESCİDİ

Yerin adı: Konya’nın Karatay ilçesi Mihmandar mahallesinde Kınacı Sokağı çıkmazının sağ köşesindedir bulunmaktadır.

Yapım Tarihi: Kitabesine göre 604 h/1208 m yılında yaptırılmıştır.

Kitabe: Bozuk bir Selçuk sülüsü ile yazılmış beş satırlık bir kitabesi bulunmaktadır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Kitabesine göre ilk yapı Yusuf oğlu Mahmud tarafından yaptırılmıştır.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Hangi zaman diliminde yıkıldığı bilinmeyen yapı 1942 ve 1953 yılları arasında yerel halk tarafından yeniden yaptırılmıştır. Günümüzdeki üstü ahşap bir çatı ile örtülmüş, içi ve dışı ise beton sıva ile kaplanmış yapının herhangi bir mimari ve tarihsel özelliği bulunmamaktadır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: - ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanımı, Ankara 1998.
- KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
- ÖNDER, Mehmet, Konya Rehberi, Konya, 1950.