NAİB EMİR ÜRKÜD MEDRESESİ

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilmiş olan yapının yeri ve konumu bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: 13. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen yapının dönem kaynaklarında 1276 yılında ayakta olduğu bilinmektedir.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Medrese Naib Emir Ürküd tarafından inşa ettirilmiştir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: Mustafa DEMİR, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1996.