NİZAMİYE (NALINCI) HANI

Yerin adı: Yapı Konya’da günümüzdeki Alâeddin caddesinde Selçuk Otelinin bulunduğu arsa üzerinde bulunuyordu.

Yapım Tarihi: Bir yapılar topluluğuna bağlı olan hanın 13.yy da inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Nizamiye Medresesi Vakfiyesinde hanın önemli bir vakıf geliri yarattığından bahsedilmektedir.

Kurucu: Yapının banisi Emir Nizameddin’dir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Günümüze ulaşamayan yapılar gurubu içerisindedir.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: -ATÇEKEN, Zeki, Konya’daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara,1998.
- KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeler ile Konya Tarihi, Konya 1964.