PAZAR KÖPRÜ

Yerin adı: Tokat'ın Pazar ilçesindedir.

Yapım Tarihi: 13. yüzyılın ilk çeyreği.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Yapı günümüzde bakımsız olmakla birlikte kullanılabilir durumdadır.

Plan: 4 kemer gözlü olarak inşa edilen köprünün yol genişliği 5.30 m.dir. Yolun iki yanında 0.40 m. genişliği olan 0.55 m. yüksekliğinde korkuluklar uzanır. Kemer açıklıkları merkezden yanlara doğru kademeli bir biçimde daralmakta, ancak asimetrik olarak merkezdeki kemer gözünün bir yanında iki diğer yanında ise tek kemer açıklığı yer almaktadır. Akıntıyı bölmek ve şiddetini azaltmak için kemer ayaklarının bir tarafı dairesel, suyu karşılayan diğer tarafı ise sivri mahmuzlarla desteklenmiştir.

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme: Yapı tümüyle muntazam kesme taştan inşa edilmiştir.

Süsleme:

Tarihlendirme: Köprünün inşa tarihini veren bir kitabe veya belge bulunmamaktadır. Ancak dönemin kervan yolları ve ticaret sistemi göz önüne alındığında Pazar’da bulunan Mahperi Hatun Kervansarayı ile bu köprüyü birlikte düşünmek gerekir. Çünkü kervanların güvenliğini sağlamak ve onlara konaklama imkânı sunmak tek başına ticareti geliştirmek için yeterli olmayacaktı. Aynı zamanda yolların da sürekliliğini temin etmek gerekirdi ki, bunun için de köprüler inşa edilmiştir. Buna göre köprünün; 1230–1240 yılları arasında inşa edilmiş olması gerekir.

Değerlendirme: Pazar Köprüsü, Tokat’taki Hıdırlık Köprüsüyle birlikte yolun sürekliliğini sağlamak ve güzergâhı kolaylaştırmak suretiyle dönemin kervan ticaretini geliştirmek üzere inşa edilmiş yapılardır.

Kaynakça: