PERVANE'NİN HANİKAHI

Yerin adı: Yapının nerede konumlandığı bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: Muinüddin Pervane’nin ölüm tarihi olan 676 h/1277 m yılından önce inşa edildiği düşünülmektedir.

Kitabe: Kitabesi bulunamamıştır.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Yapının banisinin Muinüddin Pervane olduğu düşünülmektedir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamayan Selçuklu yapıları içerisinde değerlendirilmektedir.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.