SADEDDİN ÖMER DARÜLHUFFAZI

Yerin adı: Konya’da bulunduğu bilinen yapının konumu belirlenememiştir.

Yapım Tarihi:

Kitabe: Konya Taş ve Ahşap Eseler Müzesi 908 Env. No. kayıtlı bulunan kitabesinde yapının 667h/1269m senesinde II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından yaptırıldığı belirtilmektedir.

Vakfiye: Vakfiyesi bulunamamıştır.

Kurucu: Kitabesindeki aktarımda yapının banisi Kebek oğlu Ömer oğlu Saadeddin’dir.

Sanatçı:

Onarım Durumu: Yapı günümüze ulaşamamıştır.

Plan:

Üçboyutlu Özellik:

Malzeme:

Süsleme:

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: - KONYALI, İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri ile Konya Tarihi, Konya, 1964.
- YASA,Azize, Anadolu Selçuklularında Türk İslam Şehri Olarak Konya(3 cilt),
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üni. Sos. Bilm. Ens. Ankara,1996.