SAKİYYE

Yerin adı: Sivas'ta inşa edilen sakiyenin bulunduğu nokta tam olarak billinemese de Attarlar Çarşısı'nın bulundu mahalde inşa edildiği bilinmektedir. Gök Medrese Vakfiyesinde zikredilen yapının adı belirtilmemiş olup su içilmesi için kunulmuş su dolabı ya da sebil anlamındaki sakiyye adıyla anılmıştır.

Yapım Tarihi: 1280 tarihli Sivas Gök Medrese Vakfiyesinde adı geçen yapı için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1280 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Bilinmiyor.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61.
Mustafa DEMİR, Türkiye Selçukluları ve Beylikler Devrinde Sivas Şehri, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 1996.