SARAY

Yerin adı: Bugün mevcut olmayan yapının Hükümet Konağı, Adliye Sarayı, Atatürk Heykeli’nin bulunduğu alanın doğusunda, Turizm Caddesi ve buradaki apartmanların bulunduğu yerde olduğu belirtilmektedir.

Yapım Tarihi: II. Kılıçarslan döneminde (1156-92) yaptırıldığı söylenmektedir.

Kitabe: Günümüze ulaşmamıştır.

Vakfiye: Günümüze ulaşmamıştır.

Kurucu: II. İzzeddin Kılıçarslan (1156-92)

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Bugün mevcut olmayan yapının13. yüzyılın sonlarına kadar kullanıldığı bazı tarihi kaynaklardan öğrenmekteyiz.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: KONYALI İbrahim Hakkı, Abideleri ve Kitabeleri İle Niğde Aksaray Tarihi, 1974, c I.
GÖRÜR Mehmet, Anadolu Selçuklu ve Beylikler Döneminde Aksaray Şehri, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 1991.