SEFER PAŞA TÜRBESİ

Yerin adı: Tokat'ta Cami-i Kebir Mahallesi Sulusokak'ta bulunmaktadır.

Yapım Tarihi: H.649 / N.1251

Kitabe: Yapıya ait kitabe günümüzde Tokat Müzesi'nde bulunmaktadır.

Vakfiye: Yapıya ait vakfiye bulunamamıştır.

Kurucu: Ebubekir bin Lokman bin Mesud

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Türbe günümüzde Vakıflar tarafından restore edilmiş vaziyettedir.

Plan: Yapı kalıntılarından mescid ve türbe olmak üzere iki bölüm halinde inşa edildiği anlaşılan yapının mescid kısmı günümüze ulaşmamıştır. Türbe kısmı ise gömü odası ve ziyaretgâh kısımlarından oluşur. Kare planlı yapıda cephelerin kesiştiği üst köşeler geniş yüzeyler halinde pahlanarak üst örtünün oturtulacağı sekizgen form elde edilmiştir. Türbenin üst örtüsü dönemin mimari geleneklerine uygun olarak içten kubbe dıştan çokgen külâhtır.İç mekanda dikkate değer herhangi bir özellik bulunmamaktadır.

Üçboyutlu Özellik: Yapının dış cepheleri genel olarak süslemesiz ve masif bir cephe özelliği gösterir. Giriş açıklığı batı cephesinin kuzey kenarına yakın olarak açılmış yanında da tuğla kemerli ve söveli bir pencere açıklığı yer almıştır. Yapının güney ve doğu cephelerinde birer pencere açıklığı görülürken kuzey cephe bütünüyle masiftir.

Malzeme: Yapının genelinde moloz taş ve kısmen tuğla kullanıldığı görülür.

Süsleme: Yapıda süsleme adına herhangi bir uygulama görülmemektedir.

Tarihlendirme: Tokat Müzesi'nde bulunan kitabesinde yapının inşa tarihi yazılmıştır.

Değerlendirme: Sefer Paşa Türbesi Tokat’ta iddialı olmayan Selçuklu türbelerinden biridir.

Kaynakça: Tuncer, O.Cezmi : Anadolu Kümbetleri, Ankara 1986.
Tabak, Nermin : Ahlat Türk Mimarisi, İstanbul 1972.
Uzunçarşılı, İ.Hakkı : Kitabeler, İstanbul 1927.
Önkal, Hakkı : Anadolu Selçuklu Türbeleri, Ankara 1996.