ŞEMSEDDİN EL CEZERİ MEDRESESİ

Yerin adı: Sivas’ta inşa edildiği bilinen yapının, yeri ve konumu bilinmemektedir.

Yapım Tarihi: Yapının adına H. 679 / M. 1280 yılında düzenlenen, Sahip Ata Fahreddin Ali’nin Gökmedrese Vakfiyesi’nde rastlanmaktadır. Dolayısı ile Şemsü’d-dîn el-Cezrî Medresesi için kabul edilebilecek en geç inşa tarihi 1280 yılıdır.

Kitabe: Bilinmiyor.

Vakfiye: Bilinmiyor.

Kurucu: Yapının banisine izafeten adlandırıldığı düşünülebilir.

Sanatçı: Bilinmiyor.

Onarım Durumu: Günümüze ulaşmamıştır.

Plan: Bilinmiyor.

Üçboyutlu Özellik: Bilinmiyor.

Malzeme: Bilinmiyor.

Süsleme: Bilinmiyor.

Tarihlendirme:

Değerlendirme:

Kaynakça: Sadi BAYRAM-Ahmet Hamdi KARABACAK, “Sahip Ata Fahrü’d-Dîn Ali’nin Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri” Vakıflar Dergisi, C XIII, Ankara, 1981, s. 31-61.